• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    Soğutma Kulesi Sistemi için Endüstriyel Atıksu Arıtma ICE MBR Membran Modülü

    Membran Biyoreaktör (MBR), membran ayırma teknolojisinin biyolojik teknoloji ile verimli kombinasyonunu gerçekleştiren, 20. yüzyılın sonlarından itibaren geliştirilen bir tür ileri teknolojidir. Membran ayırma teknolojisi, geleneksel aktif çamur yönteminin ve normal filtre ünitesinin yerini alır; güçlü ayırma yeteneği, SS bulanıklığını sıfıra yaklaştırabilir. Hidrolik tutma süresi (HRT) çamur yaşı (SRT) tamamen ayrılır; çıkış suyu iyi ve sabit kalitededir ve üçüncü seviye arıtma olmadan tekrar kullanılacaktır. Yüksek güvenlikli, ekonomik ve etkili suya sahip olan atık su geri dönüşümünün uygulama kapsamı geniş ölçüde genişletilmiştir.